sâmbătă, 30 ianuarie 2010

Site-ul Comunitatii Moldovenilor Canadieni

Bun gasit dragi cititori.

Iata ca s-au scurs 6 luni de la crearea site-ului Comunitatii Moldovenilor, care locuesc in Canada sau doresc sa emigreza legal in aceasta tara. In aceasta perioada s-au facut multe din cele planificate, dar si multe lucruri au ramas nerealizate. Speram ca in continure se va face si mai mult si vom ajuta si mai mult pe cei ce doresc sa emigreze in Canda. Dorim sa multumim celor care au participat activ la dezvoltarea comunitatii si va indemnam sa o faceti si in continure. Astfel vom contribui la marirea comunitatii si la bunstarea ei.

Cu mult respect,
Echipa CMC

duminică, 23 august 2009

Emigrare Canada (Quebec) Examenul medical la Chisinau

Bun gasit la toata lumea,

examenul medical il facem spre sfarsitul procesului de emigrare. Dupa ce primim invitatia pentru examenul medica trebuie sa-l programam. cu alte cuvinte, sa contactam medicii autorizati si sa obtinem o programare pentru a merge sa trecem examenul.

I. In Chisinau putem trece examenul la urmatorii medici:
1. Victor Botnaru,
International Organization for Migration,
31 August 1989 st., 82, MD2012
Tel: (22) 23-31-88

2. Stela Oprea,
International Organization for Migration,
Migration Health Department in Chisinau,
36/1 Ciuflea str., MD2012
Tel: (22) 23-31-88

3. Eugenia Ciubotaru,
International Organization for Migration (IOM),
Mission to Moldova, Migration Health Department in Chisinau,
Ciuflea str., 36/1, MD2001
Tel: (22) 23-31-88

verificat adresele si numele medicilor dupa sursa de mai jos, deoarece informatia poate fi mofificata in orice moment

[sursa]

II. Criteriile
Sunt supusi unui examen medical aplicantul principal si toti membrii familiei (sot/sotie, copii), indiferent daca il acompaniaza sau nu in Canada.

In linii generale, o cerere de viza de rezident permanent poate fi refuzata daca starea sanatatii celui care a depus cererea
- prezinta un risc pentru sanatatea sau securitatea publica
- risca sa fie o povara pentru serviciile sociale sau ale ocrotirii sanatatii din Canada (de exemplu o persoana, care va cere o pensie de invaliditate, imediat ce ajunge in Canada)

Examenul medicat contine:
a) examen general, facut de toti membrii familiei (sot, sotir, copii)
b) analiza urinei (cei mai mare de 5 ani)
c) analiza sangelui (cei mai mari de 15 ani)
d) radiografia pulmonara facuta de cei mai mari de 11 ani
e) test de sputa (mai rar, cand apar dubii referiotare la radigrafia pulmonara)

Puteti fi acceptat chiar si cu probleme de sanatate, dar care nu prezinta pericol pentru societate. La sfarsitul examenului va trebui sa semnati declaratia despre fatul ca nu aveti boli grave, care risca sa fie o povara pentru serviciile sociale sau ale ocrotirii sanatatii ale Canadei.

III. Validitatea
Rezultatele medicale sunt valabile un an de la data inceperii examenului (puteti fi chemat de mai multe ori). Durata validitatii acestor rezultate va determina durata validitatii vizei de intrare in Canada ca rezident permanent.

Cand mergeti la examen nu uitati...
- sa luati un act de identitate cu fotografie
- sa luati lista vaccinelor copiilor
- 100$/adult si 50$ pentru copil (in lei dupa cursul Bancii Nationale) trebuie verificata informatia cand contactati medicul.

Pentru orice intrebari sau comentarii, vizitati site-ul http://www.moldoveni.ca.

Emigrare Canada (Quebec) Autoevaluarea - Etapa 0

Pentru efectuarea autoevaluarii celor ce doresc sa emigreze in Canada (provincia Québec) ministerul imigrarii propune un formular special. Cu ajutorul acestui formular puteti sa vedeti daca corespunde-ti cerintelor de emigrare in Québec.

Mai jos sunt date intrebarile cu traduceri pentru aplicantul principal. Pentru aplicantul secundar sunt aceleaşi intrebari, deci, va rugam sa consultati sectia aplicantului principal în timpul cand completaţi pentru cel secundar.

Pentru a incepe autoevaluarea pentru provincia Quebec, deschideţi adresa (click aici) si apasati butonul Commencer l’évaluation de pe pagina web deschisa.

Pentru orice intrebari sau comentarii, vizitati site-ul http://www.moldoveni.ca.


Preambul

Întrebarea 1:

Aveţi intenţia de a:

Ocupa un loc de muncă permanent în Quebec ca un muncitor calificat

Va stabili în Quebec ca o permanentă care desfăşoară activităţi independente, pentru a vă crea propriul loc de muncă (crearea une mici întreprinderi şi lucru pe cont propriu)

Întrebarea 2:

Aveţi un soţ / soţia sau concubini (persoană cu care locuiţi, dar căsătoria nu este înregistrată prin acte civile) cu cine doriţi să imigraţi înpreuna în Quebec?

Această întrebare dacă aveţi nevoie pentru a răspunde la întrebări legate de soţul / soţia.

Da

Nu

Profil

Întrebarea 1:

Indicati sexul dvs.

Bărbat

Femeie

Întrebarea 2:

Vârsta

Întrebarea 3:

Numărul de copii, care sunt la înerea dvs., au vârsta de 21 şi mai puţin, şi va vor însoţi în Quebec.

Indicaţi numărul de copii de 12 şi mai puţin

Întrebarea 4:

Copii de la 13 la 21 de ani

Întrebarea 5:

Care este ţara dvs. de reşedinţă curentă?

Întrebarea 6:

Care este oraşul curent de reşedinţă?

Studii

Întrebarea 1:

Care este diploma de cel mai înalt nivel de studii recunoscută de către stat obţinută?

(Se indică cel mai înalt grad obţinute sau, în lipsa acestuia, certificatul de ultimul an şcolar reuşit cu succes.)

Mai putin de 10 de ani de studiu la timp plin

Diploma de studii secundare generale (în Quebec, diploma se acordă după 11 ani de de studii la timp plin). Se are în vedere şcoala medie generală

Absolvent de liceu/colegiu profesional (în Quebec, diploma este obţinută după 10 - 12 ani de studiu la timp plin)

Educaţiei generale postsecundară (după şcoala medie) - 2 ani (în Quebec, diploma se acordă după 13 ani de studiu la timp plin) Se are în vedere studii la liceu sau colegiu cu profil general.

Educaţiei tehnică postsecundară - 1 an (în Quebec, diploma se acordă după 12 ani de studiu la timp plin)

Educaţiei tehnică postsecundară - 2 ani (în Quebec, diploma se acordă după 13 ani de studiu la timp plin)

Educaţiei tehnică postsecundară - 3 ani (în Quebec, diploma se acordă după 14 ani de studiu la timp plin)

Primul ciclu de studii universitare - 3 sau 4 ani (în Quebec, diploma este obţinută după 16 sau 17 ani de studiu la timp plin)

Ciclul doi de studii universitare - 1 sau 2 ani (în Quebec, diploma este obţinută după 17 la ani de studiu la timp plin) Masterat

Ciclul trei universitar - 3 ani sau mai mult (în Quebec, diploma este obţinut după 21 sau mai mulţi ani de studiu la timp plin) Doctorat

Întrebarea 2:

În ce ţară aţi obţine acest grad

Întrebarea 3:

Aceasta diploma a fost obţinut într-o instituţie de învăţământ din Quebec (situată fie în Quebec, fie în străinătate)?

Da

Nu

Întrebarea 4:

Care este domeniul de studii a acestei diplome?

Lista domeniilor de formare profesională

DEP – diplomă de studii profesionale

DEC - diplomă de studii colegiale

ASP – atestat de specializare profesională

AEC – atestat de studii profesionale

BAC – în Quebec, studii universitare de 3 -4 ani

Întrebarea 5:

Câţi ani au trecut de la obţinerea diplomei?

Întrebarea 6:

Aţi fost deja angajat în câmpul de muncă (în domeniul în care aţi facut studiile) în cursul untimilor cinci ani? Dacă da, câţi ani aţi acupat acest post?

Da, mai puţin de 6 luni

Da, 6 - 11 luni

Da, 12 luni sau mai mult

Nu

Întrebarea 7:

Aţi obţinut o diplomă în alt domeniu (înaintea diplomei indicate mai sus) recunoscute de către stat?

(Dacă răspunsul este nu, vă rugăm să alegeţi „Sans objet” la întrebările 8 – 12.)

Nu

Mai putin de 10 de ani de studiu la timp plin

Diploma de studii secundare generale (în Quebec, diploma se acordă după 11 ani de de studii la timp plin). Se are în vedere şcoala medie generală

Absolvent de liceu/colegiu profesional (în Quebec, diploma este obţinută după 10 - 12 ani de studiu la timp plin)

Educaţiei generale postsecundară (după şcoala medie) - 2 ani (în Quebec, diploma se acordă după 13 ani de studiu la timp plin) Se are în vedere studii la liceu sau colegiu cu profil general.

Educaţiei tehnică postsecundară - 1 an (în Quebec, diploma se acordă după 12 ani de studiu la timp plin)

Educaţiei tehnică postsecundară - 2 ani (în Quebec, diploma se acordă după 13 ani de studiu la timp plin)

Educaţiei tehnică postsecundară - 3 ani (în Quebec, diploma se acordă după 14 ani de studiu la timp plin)

Primul ciclu de studii universitare - 3 sau 4 ani (în Quebec, diploma este obţinută după 16 sau 17 ani de studiu la timp plin)

Ciclul doi de studii universitare - 1 sau 2 ani (în Quebec, diploma este obţinută după 17 la ani de studiu la timp plin) Masterat

Ciclul trei universitar - 3 ani sau mai mult (în Quebec, diploma este obţinut după 21 sau mai mulţi ani de studiu la timp plin) Doctorat

Întrebarea 8:

În ce ţară aţi obţine acest grad

Întrebarea 9:

Aceasta diploma a fost obţinut într-o instituţie de învăţământ din Quebec (situată fie în Quebec, fie în străinătate)?

Nu este cazul

Da

Nu

Întrebarea 10:

Care este domeniul de studii a acestei diplome?

Lista domeniilor de formare profesională

Vezi mai sus

Întrebarea 11:

Câţi ani au trecut de la obţinerea diplomei?

Întrebarea 12:

Aţi fost deja angajat în câmpul de muncă (în domeniul în care aţi facut studiile) în cursul untimilor cinci ani? Dacă da, câţi ani aţi acupat acest post?

Nu este cazul

Da, mai puţin de 6 luni

Da, 6 - 11 luni

Da, 12 luni sau mai mult

Nu

Experienta Profesionala

Întrebarea 1:

Muncitor calificat - post permanent: Câte luni sau câţi ani de experienţă profesională la timp plin, inclusiv serviciul militar, aţi acumulat în ultimii cinci ani?

(Această experienţă poate include stagii plătite sau sagii obligatorii în progamul de studii pentru obţinerea une diplome.)

(Răspunde la această întrebare, dacă veţi completa acest chestionar ca un muncitor calificat. În acest caz, vă rugăm să scrieţi „Sans objet” ca răspuns la următoarea întrebare.)

Întrebarea 2:

Persoane care desfăşoară activităţi de antreprenoriat:

Câte luni sau ani de experienţă profesională (timp plin) aţi lucrat pe cont propriu, în ultimii cinci ani?

(Răspunde la această întrebare, dacă veţi completa acest chestionar ca antreprenor. Vă rugăm să nu răspundeţi la întrebarea anterioară.)

Întrebarea 3:

Persoane care desfăşoară activităţi de antreprenoriat:

Care este venitul net obţinute, după cum este cazul, cu soţul / soţia / concubinul (a), care vă va însoţi în Quebec?

(Răspunde la această întrebare, dacă veţi completa acest chestionar ca antreprenor. Vă rugăm să nu răspundeţi la întrebarea anterioară.)

Competenţe lingvistice

Întrebarea 1:

Nivelul meu de înţelegere în franceză este:

Faceţi click pe (pe parcursul răspunderii la chestionar) pentru explicaţii referitoare la alegerea nivelului pentru limba franceză şi engleză.

Niciunul

Minimal (nivelurile 1 şi 2)

Începător (nivelurile 3 şi 4)

Intermediar (nivelurile 5 şi 6)

Intermediar avansat (nivelurile 7 şi 8)

Advansat (nivelurile 9 - 12)

Întrebarea 2:

Nivelul meu de exprimare în franceză este:

Nivelul de înţelegere şi de exprimare

Niciunul

Minimal (nivelurile 1 şi 2)

Începător (nivelurile 3 şi 4)

Intermediar (nivelurile 5 şi 6)

Intermediar avansat (nivelurile 7 şi 8)

Advansat (nivelurile 9 - 12)

Întrebarea 3:

Nivelul meu de înţelegere a limbii engleze este:

Niciunul

Începător (nivelurile de la 1 la 4)

Intermediar (nivelurile 5 şi 8)

Advansat (nivelurile 9 - 12))

Întrebarea 4:

Nivelul meu de exprimare orală în limba engleză:

(Pentru a determina nivelul dvs., a se vedea scară de la sine.)

Niciunul

Începător (nivelurile de la 1 la 4)

Intermediar (nivelurile 5 şi 8)

Advansat (nivelurile 9 - 12))

Resedinta familiei şi în Quebec

Întrebarea 1:

Dvs. sau soţul / soţia / concubinul (a) au o rudă în Quebec, care este cetăţean canadian sau rezident permanent?

(Puteti bifa mai mult răspunsuri.)

Niciunul

Soţul / soţia / concubinul (a )

Fiul sau fiica

Tatăl sau mama

Fratele sau sora

Bunicul sau bunica

Unchiul sau mătuşa

Nepot sau nepoată

Întrebarea 2:

Cineva dintre soţ / soţia / concubin (ă) au vizitat Quebecul în ultimii zece ani?

(Puteti bifa mai multe răspunsuri.)

Sudent în timpul unei sesiuni obişnuite, la timp plin

Sudent pentru 2 sesiuni obişnuite, la timp plin.

Lucrător pentru cel puţin 3 luni

Lucrător pentru cel puţin 6 luni

Calatorie de afaceri pentru cel puţin 1 săptămână în ultimii 2 ani (doar pentru aplicantul principal)

O altă vizită între 2 săptămâni şi 3 luni

Alte vizite mai mult de 3 luni

Nicio vizită

Oferta de locuri de muncă efectuate de un angajator din Québec la aplicantul principal sau soţ / soţie.

Întrebarea 1:

Ai primit o ofertă de muncă de la un angajator din Quebec?

Da

Nu

Întrebarea 2:

Dacă da, care este regiunea Quebecului unde se află postul de lucru oferit?

(Vă rugăm să răspundeţi „Sans objet” dacă aţi răspuns „Non”la întrebarea anterioară.)

Întrebarea 3:

A fost validată oferta de muncă la Ministerul de Imigrare şi Comunităţilor culturale din Quebec de catre angajator?

Nu este cazul

Da

Nu

Rezultatele dvs.

Rezultatul autoevaluării pare să îndeplinească criteriile de selecţie a Quebecului. Acum, puteţi face o cerere oficială de imigrare. Dacă doriţi să aplicaţi ca muncitor calificat, consultaţi rubrica „Demande de certificat de sélection et annexes - Travailleurs permanents”. În caz că doriţi să aplicaţi ca antreprenor – „Demande de certificat de sélection et annexes - Gens d'affaires”sau contactati cu noi pentru a primi formularul prin poştă. Pentru trătarea cererii se aplică taxe de procesare.

Sfat

Trimiteţi cererea cât mai repede posibil. Dacă aşteptaţi prea mult, s-ar putea ca între timp, criteriile de selecţie pentru Quebec sau lista de domenii de formare să fie modificate. Ca urmare a depunerii unei cereri pentru certificatul de selecţie se ia o decizie finală bazată pe lista domeniilor de formare profesională în vigoare la data de procesare a cererii.

Informatii Utile

Vă informăm că durata procesării cererii variază de la caz la caz, din cauza mai multor factori (obiectivele generale de selecţie pe regiune geografică şi pe categorii de imigrare, volumul de cereri depuse din deferite regiuni, conjunctura internaţională). Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul „Immigration Québec”, secţia „Délais pour la demande d'immigration.„

Vă mulţumim pentru interesul manifestat pentru Quebec.

duminică, 12 iulie 2009

Situl moldoveni.ca


Recent a fost creat site-ul Comumitatii Moldovenilor Canadieni - moldoveni.ca, care isi propune ca scop "Asistenta gratuita in procesul de emigrare de la completarea dosarului pana la adaptarea la societatea canadiana"

Dezvoltarea comunitatii presupune, in vizuinea noastra, dezvoltarea fiecarui membru in parte din toate puntele de vedere: social, economic, cultural, etc, in cadrul societatii canadiene.


Deasemenea vor fi discutate probleme problemele pe parcursul procesului de emigrare si de adaptare ai membrilor comunitatii. Echipa noastra si alti membrii var raspunede la intrebarile celor cointeresati. In plus vor fi discutate diferite teme din toate domeniile - economie si afaceri, cultura, sport, invatamant, timp liberm etc.

Asteptam propunerile si sugestiile voastre si va invitam pe situl nostru.